Operace šedého zákalu

Šedý zákal neboli katarakta je onemocnění oka, při kterém dochází k zakalení normálně čiré čočky, v jehož důsledku dojde ke zhoršení zraku. Toto onemocnění může mít více příčin, nejběžnější z nich je stárnutí.

Šedý zákal způsobuje metabolické změny uvnitř oční čočky a jeho průběh nelze zpomalit ani zastavit neinvazivně. Jedinou možností léčby katarakty je tak chirurgický zákrok, při které se zakalená oční čočka nahradí čočkou umělou.

Implantovaná umělá nitrooční čočka nahrazuje dioptrickou sílu nahrazené lidské oční čočky. Tato dioptrická síla se určuje pomocí biometrického výpočtu po provedeném změření délky oka. Nová nitrooční čočka se do oka vkládá do konce života, není třeba ji vyjímat nebo čistit.

Před samotnou operací je nutné podstoupit důkladné vstupní vyšetření očí.

Nahrazení zakalené oční čočky je běžným operačním zákrokem, trvá pouze čtvrt hodiny a provádí se v lokální anestezii kapkami, takže je bezbolestný. Operace šedého zákalu zpravidla probíhá ambulantně. Po zákroku je nutné mít operované oko zakryté do následujícího dne. Po odkrytí náplasti lze na oko vidět, ke stabilizaci zraku pak zpravidla dojde za 2 až 4 týdny po zákroku.

Je-li nutné operovat i druhé oko, provede se zákrok obvykle do dvou týdnů.

Operace kataraktu je plně hrazena ze zdravotního pojištění, ale v rámci tohoto pojištění má pacient nárok pouze na základní monofokální nitrooční čočku, která umožňuje ostré vidění jen na jednu vzdálenost. Na další vzdálenosti je nutné používat brýle.

Operace šedého zákalu může pro pacienta znamenat i příležitost ke zbavení se brýlí – pokud si  zvolí některou z multifokálních čoček, s nimiž může být zcela bez brýlí. Výsledkem operace tak kromě odstranění katarakty může být i zlepšení zraku v porovnání se stavem před vznikem zákalu.

Tyto takzvané prémiové nitrooční čočky však nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.